HOME |  LINKURI | CONTACT

 

LEGENDE PE MONDELE REPUBLICANE                         LEGENDE PE MONEDELE IMPERIALE

 

LEGENDE SI ABREVIERI PE MONEDELE REPUBLICANE
In paranteze sunt numele familiilor care au folosit legendele respective.  Dati clic pe litera care va intereseaza.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z


A - AV - AVG: Augur (prezicator) - (Coelia)
AAAFF - Auro Argento Aere Flando Feriundo 
AC: Absolvo Condemne (Cassia)
AED CVR: Aedilis Curulis (Aemilia, Furia, Plautia, Sulpicia)
AED PL sau AED PLEB: Aedilis plebis (Critonia, Cupiennia)
AN XV PP H O C S: Annis quindecim progressus hostes occidit cives servavit (Aemilia) 
A P: Aere publico (Fannia, Critonia)
A P F: Aere Publico feriundo
A PV: Aere Publico (Tituria)
CAEL: Caelius (zeiesc) 
CEST: Cestianus
COS: Consul (cea mai mare functie din republica romana)
COS ITER : Consul iterum (consul pentru a doua oara)
COS TER: Consul tertium (a treia oara)
COSQVAR: Consul quartum (a patra oara)
COSQVIC: Consul quintum (a cincea oara)
CVR X FL : Curator denariis flandris (Cornelia)
DIC sau DICT : Dictator 
DIC ITER: Dictator iterum (a doua oara)
DICTER: Dictator tertium (a treia oara)
DICPER: Dictator Perpetuo (dictator perpetuu)
DPP : Dei Penates (Sulpicia) (zeii protectori ai familiei si statului)
EID MAR: Idus Martii (Junia) (idele lui Marte)
EP-EPV-EPVL : Epulo (Coelia)
ERVC : Erycinae (Considia)
EX A R: Ex Aere Publico (Fonteia)
EX A PV: Ex Aere Publico (Fabia)
EX S C: Ex Senatus Consulto
F: filius
F F: Flando feriundo
FL C: Flandum curavit
F P R: Fortuna Populi Romani (Arria) - destinul poporului roman
G P R: Genius Populi Romani (Cornelia) (zeul poporului roman)
G T A: Geniua Tutelaris Africae (Caecilia) (zeul protector al Africii)
HS : Sextertius (semnul sestertului)
I-IM-IMP-IMPE-IMPER: Imperator (general, conducator roman)
ISMR: Juno Sospita Magna Regina (Thoria)
ITER : Iterum (a doua oara)
I D : libero Damno (Coelia)
LEG : Legatus (reprezentant, ambasador) 
LEG PROPR : legatus propraetore 
LEG FC: Legatus flandum curavit
L P D A P: Lege Papiria de Aere Publico
L V P F: Ludos Votivos (Victoriae) Publicos (Prinram) fecit (Nonia)
MAR: Marcia
N : Nepos (nepos)
O C S : Ob Cives servatos (Aquillia)
P : Poblice (Publicia si Servilia)
P E S C: Publice et Senatus Consulto 
P P: Penates (Fonteia) (zeii protectori ai familiei si statului)
PR: Praefectus 
PRAEF CLAS ET OR MARIT: Praefectus Classis et O-rae Maritimae (Pompeia)
PRAEF VRB: Praefectus Urbis (sau Urbanus) 
PRI FLA: Primus flavit (Flaminia)
PROC sau PROCOS : Proconsul (generali in provincie – reprezentau putere militara a consulului)
PROP : Propraetor
PROQ : Proquestor 
PV: Publice (Lucilia) 
Q: Quintus
Q : Questor 
QD - Q DESIGN : Questor Designatus
QP : Questor Provincialis
Q PRO COS : Questor pro consule
Q S C: Questor Senatus Consulto (Cornelia) (questor desemnat de senat)
QU RB : Questor urbanus
RP C: Reipublicae Constituendae
SARD PATER: Sardus Pater (Atia)
S C: Senatus Consulto '
S C D T: Senatus Consuito de Thezauro
SCIP ASIAG: Scipio Asiagenes (Cornelia)
SIGN RECE: Signis receptis (Durmia si Iulia)
S F: Sacris Fecundis (Mescinia) (abundenta sfanta)
TR POT sau TRIB POTEST : Tribunica potestate
TVSCVL: Tusculum (Sulpicia)
III VIR: Triumvir
III VIR R P C : Triumvir Reipublicae Constituendae
IIII VIR: Quatuorvir
IIII VIR Q D sau DESIGN: Quatuorvir Desigaatus
VILPVB : Villam Publicam (Fonteia) 
VNI: Unimanus (Claudia) (cel cu o mana)
X: Decemvir (Coelia)
X: semnul denarului.

 


LEGENDE SI ABREVIERI PE MONEDELE PE MONEDELE IMPERIALE 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z

ABVNDANT AVG Abundantia Augusti sau Augustae
ACT : Actius, Actiacus (Augustus)
AD - ADI : Adiutrix (pe monedele legiuneanare)
ADIAB : Adiabcuicus - Adiabeniacus (Septimius Severus) 
ADLOCVT COH: Adlocutip Cohortium
ADO : Arabia Adquisita, (Traianus) 
ADQVIS : Adquisitus
ADV: Adventus
ADVENT AUG: Adventus Augusti
AED : Aedes (Antoninus Pius si Faustina)
AED DIVI AVG REST: Aedes Divi Augusti Restitutae
AED DIV FAVSTINAE: Aedes Divae Faustinae
AEL : Aelius
AEGYPT CAPTA: Aegypto Capta 
AEQVIT: Aequitas 
A - AETERN: Aeternus
AET-AETER-AETERNIT : Aeterna, Aeternitas, Aeternitati 
AFR : Africanus (Gordianus I si II)
ALB : Albinus
ALEX: Alexander
ALIM ITAL : Alimenta Italiae (Traianus)
A - AN- : Annius
A N F F : Anniim Novum Faustum Felicem (Hadrianus si Antoninus Pius)
ANN DCCCLXXIIII NAT VRB P CIRCON: Anno octocen-tesimo septuagesimo quarto Natalis Urbis Populo (sau prima m) Circenses Constituti (sau Constituit) (Hadrianus)
ANT: Antonius - Antoninus
APOL: Apollo
APOL MONET : Apollo Monetalis
APOL PAL : Apollo Palatinus
A POP FRVG AC : A Populo fruges accepit (Domitia) 
ARAB : Arabicus (Septimius Severus)
ARAB ADQ : Arabia adquisita (Traianus)
ARM -ARMEN : Armeiiacus (Marcus Aurelius si Lucius Verus)
ARME CAPT: Armeuia Capta 
ARMEN DAT: Armenis Datus
AVCT PIET: Auctor Pietatis 
A-AV-AVG-AVGVS-AVGVST: Augustus sau Augusta
AVG F : Augusti filius 
AVG DF : Augusti Divi filius 
AVGVS: Augusti Augustales
AVGG : Duorum Augustorum
AVGGG: Trium Augustorum
A-AVL : Aulus (Vitellius)
A-AV-AVR : Aurelius (Probus si Maximianus Her-culius)
AVSPIC FEL : Auspitia Felicia
BEA: Beata
BEA-BEATTRANQVILLITAS : Beata Trarnquillitas
BON EVENT AVG : Bono Eventui Augusti
BRIT : Britannicus (I. Claudius, Commodus, Septimius Severus, Caracalla si Geta)
B RP NAT: Bonae Reipublicae natus (Constantinus I)
C : Caius, Caesar, Consul, Consulto 
C-CS-CAE-CAES : Caesar
CC-CAESS : Caesares, Caesarum
CAP : Capta (Armenia, Dacia etc.)
CARP : Carpius (Philippus I si II)
CASS : Cassiaus (Postumus)
C C A: Colonia Caesar Augusta (Saragoua) 
CELEST: Celestis 
CEN-CENS: Censor 
CEN PER sau CENS P: Censor Perpetuus 
CENS POT: Censoria Potestate
CENS P P P : Censor Perpetuus Pater Patriae
CERER AVG : Cereri Augustae
CER-CERT QVINQ ROM CO (sau CON) SC: Certa-mina quinquennalia Romae Constituea Senatus Consulto
C E S : Cum exercito suo (Gallienus)
C ET L CAESARES AVGUSTI F : Caius et Lucius Cae-sares Augusti filii
CIR CON : Circenses Constituti sau Constituit (Hadrianus)
CIVIB ET SIGN MILITA PARTH RECUP : Civibus et signis militaribus a Parthis Recuperatis (Augustus)
C I V: Colonia Iulia Victrix
C-CLAV-CLAVD: Claudius sau Claudia
C L: Caius Lucius (Augustus) 
CL-CLO: Clodius (Albinus)
C L D AVRELIANVS : Caius Lucius Domitius Aurelia
CLE-CLEM : Clementia
CL V : Clypeus Votivus (Augustus)
CN : Cneus (Pompeius)
CN F: Cneus filius 
COGN: Cognato (Constantinus Clorus)
COH : Cohors, Cohortium 
COH PRAET VI P VI F: Cohortes Praetorianae Sextum Piae sextum fideles
COHOR PRAE PHII,: Cohors Praetoriana Philippensis
COL : Colonia sau Collegium
COL A AP : Colonia Augusta Patrensis (Patras, in Achaia) 
COL AEL CAP : Colonia Aelia Capitolina 
COL AVG TRO: Colonia Augusta Troas 
COL AVG ALEX: Colonia Augusta Alexandria 
COL BER : Colonia Berythus (Beyrut in Syria) 
COL CAES ANTIOCH: Colonia Caesarea Antiochiae 
COL FL PAC DEVLT: Colonia Flavia Pacensis Deuitum
COL IVL AVG FEL BER : Colonia Julia Augusta Felix Berytlius
COL NEM: Colonia Ncmausus 
COL ROM: Colonia Romulea (Sevilla)
COM IMP AVG: Comes Imperatoris Augusti 
COM: Comes 
COM-COMM : Commodus 
COM OB : Comes obryziacus 
COM ASI: Communitas Asiae 
COM BIT: Communitas Bythiniae (Hadrianus) 
CONC: Concordia 
CONC MIL: Concordia Miletum 
CONCORD AVGG: Concordia Augustorum 
CONCO EXER : Concordia Exercitus 
CONCORD LEGI: Concordia Legiuneanum 
CONG : Congiarium 
CONG AVG: Congiarium Augusti 
CONG DAT POP : Congiarium datum Populi 
CONG P R DAT : Congiarium Populo Romano datum 
CONGIA P R S C: Congiarium Populi Romani Senatus Consulto
CONGIA PRRIMVM P R DAT S C: Congiarium primum Populo Romano datum Senatus Consulto
CONG II DAT PO RO: Congiarium Secundum Datum Populo Romano 
CONL: Conlegia 
CONOB : Constantinopoli Otnyziatum 
CONS - CONSER - CONSERVA: Conservator sau Conservatrici
CONS - CONSERV VRB SUAE : Conservator Urbis Suae 
CONSECR: Consecratio
CONSENSV SENAT ET EQ ORDIN P Q R: Consensu Senatus et Equestrium Ordinum Populique Romani 
COS: Consul 
COS DESIG: Consul designatus 
COS ITER: Consul iterum 
COS ITER FORT RED : Consul iterum Fortuna Redux
COS LVD SAEC FEC : Consul Ludos Saeculares fecit
COS TERT : Consul tertium
COSS: Consules, Consulibus 
COS XIIII LVD SAEC FEC: Consul XIIII Ludos Saecu-lares fecit
C V A GAL VEND: Caio Vibio Aino Gallo Vendemni-ano (Volusiauus)
C V I CEL: Colonia Vitrix Julia Celsa (Xelsa in Spania)
C V T : Colonia Vitrix Tarraco
C VIB MARSO PRCOS DR CAE Q PR T C RVFVS F C D P: Caio Vibio Marso proeonsule Druso Caesare questore Provinciae Titus Cecilius Rufus Fieri curavit Decuriones posuere.
D : Decimus (Albinus sau Domitianus)
D : Dacicus, Divus, Dcsignatus, Dominus
DAC: Dacicus (Traianus, Hadrianus) 
DA sau DAC CAP : Dacia capta (Traianus)
D C A : Divus Caesar Augustus
D D : Duo Domini
D D D: Tres Domini 
D N : Dominus noster
DD NN : Domini nostri - Dominorum Nostrorum
DE BRIT : de Britarnnis
DE GERM: de Germanis
DE SARM: de Sarmatis '
DEC : Decius sau Decennalia 
DEOR: Deorum 
D F: Dacia Felix 
D F: Divi filius sau filia
D-DES-DESIG -DESIGN: Designatus
DIAN EPHE : Dianae Ephesiae
DIC: Dictator 
DIC ITER: Dictator iterum 
DIC TER : Dictator tertium 
DIC PERP : Dictator perpetuus 
DID : Didius (Julianus)
DIS AVSPICIB: Dis Auspicibus
DIVI F: Divi filius sau filia
DOMIN : Dominus
DOMI NOR NOSTR CAES : Domiuorum Nostrum Cae-sarvim
DOM - DOMIT : Domitianus
DR: Drusus
ETR-ETRV: Etruscus 
ES : Esuvius (Tetricus)
EQ-EQVIT : Equites, Equitum
EQ ORDIN: Equestris Ordinis (Nero)
EXER-EXERC: Exercitus, Exercituum
EXERC BRITAN GERMA HISPAN SYRIAC : Exercitus Britannicus Germanicus Hispanicus Syriaeus
EXPVENI : Expctate veni (Carausins)
EXPED : Exprditio
EXPED AVG : Expeditio Augusti
EX S C: Ex Senatus Consulto
F-FIL: Filius
F ADVENT sau FEL ADVENT AVGG NN : Felix Adventus Augustorum Nostrorvm
FECTVND : Fecunditas
F- FL -FEL: Felix 
FEL-FELICI-FELICIT: Felicitas 
FEL AVG: Felicitas Augusti 
FELKART : Felix Karthago
FELPR: Felix Populus Romamis sau Felicitas Populi Romani
FELTEMPREPARATIO: Felicinm tenipormii repa-ratio
FELICTEMP : Felicitas temporum
FIDEXERC : Fides Exercitus
FIDEICOH : Fidei Cohortium (sau Fides Cohortium)
FL : Flavius
FLAV: Flavia (Fausta)
FLIVL : Flavius Iulius
FOR : Fortuna
FOR FEL : Fortuna Felix 
FORRE - FORT RED : Fortuna Redux
FORT-FORTISS : Fortissimus (Maximianus Herculius)
FR-FRV: Flavius Rufus (Jotapianus)
FRET : Fretensis (Lcgios) 
FVND PACIS: Fundator Pacis 
G-GAL: Galerius GALL: Gallica (legiunea)
GALL: Gallica (legiunea)
GEN: Generis
GEN-GENI: Genius
G-GER-GERM: Germanicus (Drussus, I. Claudius, Nero, Vitellius, Domitianus, Nerva, Traianus, M. Aurelius, Commodus, Caracalla, Maximianus, Maximus, I. si II. Philippus, Valerianus si II. Claudius)
GEM : Gemina (legiunea)
GEN AVG: Genius Augusti 
GEN COL CA ANTIOCH: Genius Coloniac Caracallae Antiochiae
GEN COL COR: Genius Coloniae Corinthus
GENCIVIT NICOM: Genius Civitatis Nicornediae
GEM VVG : Genius (Urbis) Lugduni (Albinus)
GPR sau GENPR : Genius Populi Romani
GER PM TRP: Germanicus Pontifex Maximus Tribunicae Potestatis
GM : Germanicus Maximus
GENT BARB : Gentium Barbaricum
H - HEREN: Herennius
HADR : Hadrianus (Antoninus Pius)
H-HER-HERC: Herculius (Maximianus Herculius)
HER PAC : Herculi pacifero 
HERCVL ROMAN AVG: Herculi Romano Augusto
HERC COMM: Herculi Commodiano (Commodus) 
HERC GADIT: Herculi Gaditano
HER ROM CON: Herculi Romani Conditori 
HEL-HELV: Helvius (Pertinax)
HILAR: Hilaritas
HILAR P R : Hilaritas Populi Romani
HILAR TEMPOR : Hilaritas Temporum
HOS : Hostiliantus
HS: semnul sestertului
HVMAN : Humanus
I : Primus, Julius, Imperator 
IAN: Janus 
IAN CLV : Janum (templum) clusit (Nero) 
I C : Julius Caesar 
III VIR RP C: Triumvir Republicae Constituendae
I-IM-IMP-IMPE : Imperator 
IMP PERP : Imperator perpetuus
IMPP : Imperatores, Imperatorum
IMP X ACT: Impcrator x Actius
IMP X SlClL : Imperator x Siciliansis 
IMP CAE TR HAD AVG : Imperator Caesar Traiaims Hadrianus Augustus
INV - INVIC - INVICT: Invictus 
INDVLG: Indulgentia
INT VRB : Intrati Urbem (Gallienus)
I O M: Iovi Oplimo Maxinio
I O M D : Tovi Optimo Maximo Dicatum
IO ET HERC : Iovi et Herculi
I O M ET F CONSER D N: Iovi Optimo Maximo et Foiti (Felici) Conservatori Dominorum Nostrorum
I O M SPQR V S PR S IMP CAE QVOD PER EV R P IN AMP A – TQTRAN S E: Iovi Optimo Maximo Senatus Populusque Roinanus votum suspectum pro salutc Impeiatoris Caesaris quod per eum Res Publica in Ampliori atque; Tranquilliore statutu est
I O M SPONSOR SEC AVG: Iovi Optimo Maximo Sponsori Securitas Augusti
I O M V C : Iovi Optimo Maximo Victori Conservatori
IOV STAT: Iovi Statori
IOVI CONS AVG : Iovi Conservatori Augusti 
IOVI TON: Iovi Tonanti (Augustus)
IOVI LUCIF : Iovi Lucifero
IOV OLYM - IOVI OLY : Iovi Olympico (Augustus)
IOV EXVPER : Iovi Exuperantissimo
IO MAT RI: Iovi Maximo Trhiumphatori (Julia Domna)
IT-ITER: Iterum 
IS : Invictus Semper (Teodoricus)
IT-ITAL: Italica (legiunea)
IVD CAP : Iudea Capta (Titus)
IVN : Iunior
IVST : Iustus (Pescennius) sau Iusta (Constantinus)
IVV: Iuventutis
IVI/: Julius sau Julia
L: Lucius 
LA-LAT-LATI: Latianus (Postumus)
LAET-LAETIT : Laetitia 
LAETITFVND: Laetitia Fundata
LEG : legiunea
LEGI ADIVI P VI F: Legiunea prima Adiutrix sextum Pia sextum Felix
LEGI MIN : Legiunea Prima Minervina
LEG II PART: Legiunea secunda Parthica 
LEG III ITAL : Legiunea tertia Italica 
LEGI XII FL : Legiunea quarta Flavia
LEG V MAC : Legiunea quinta Macedonica 
LEG VII CL : Legiunea septima Claudia 
LEG XXX VLP : Legiunea tricesima Ulpia 
LEG PRO COS PRO PR : Legatus Pro Consule Pro Praetore
LIB : Libyae 
LIB-LIBER: Libertas, Libertatis
LIBERAL: Liberalitas 
LIB AVG : Liberalitas Augusti 
LIBERO P: Libero Patri (Septimius Severns) 
LIBEROPCONS : Libero Patri Conservatori 
LIBPVB : Libertas Publica sau Liberalitas Publica
L-LIC-LICI-LICIN: Licinius 
LVCIF : Lucifera, Diana Lucifera 
LVD SAEC F - LVD SAEC FEC: Ludos Saecularea fecit (Domitianus)
M : Messius (Hostilianus)
M-MA-MAR : Marcus (uneori insemana si Marte)
M: Mater, Marcia, Martia, Maxima, Minerva (legiunea), Moneta, Multis (votis) 
M-MAUS : Mausaius (Carausius) 
MAC : Macellum (Nero)
MAC AVG : Macellum Augusti 
M A C AVG : Magna Aedes Caesari Augusti
MAG - MAGN : Magnus (Pompeius)
MANL : Manlia (Scantilla) 
MAR PROPVGNAT : Marti Propugnatori 
MARS CONSERV : Mars Conservator
MAR VLT : Mars ultor 
MART VICT : Marti Victori 
MART PAC: Marti Pacifero 
MART VLT : Marti Ultori 
M - MAT : Mater
M C : Mater Caesaris (Domitia) 
MAT AVGG : Mater Augustorum
M PAT - MAT PAT: Mater Patriae (Julia Domna)
MAT SEN: Mater Senatus
MAX: Maximus sau Maxima (Fausta) Maximina (Theodora)
MAXV : Maxumus (Maximus)
MED : Medicus (Marcus Aurelianus)
MEMOR: Memoriae 
MER - MERIT : Meritum (Claudius Gothicus)
MES : Messius (Hostilianus) 
MET NOR: Metallum Noricum (Hadrianus) 
MIL – MILI – MILIT : Miles, Militum 
MIN – MINER : Minerva, Minervia 
MINER FAUTR: Minervae Fautrici
MINER PACIF: Minervae Paciferae 
MINER SANCT: Minervae Sanctae
MINER VICTR: Minerva Victrici (Victrix) 
M LEP C REG INST: Mareus Lepidus Civitatem Reginertsium Instauravit
M I V : Municipii Iulii Uticensis 
MR : Municipium Ravennatum 
MON: Moneta 
MON-MONE TAVG : Moneta Augusti 
M-MON VRB: Moneta Urbica (sau Urbis). 
M S: Moesia Superior 
M S - MON SAC: Moneta Sacra 
MVL - MVLTV sau X, XX, XXX : Multis quinquennalibus - (decennalibus, vicennalibus, tricennalibus)
MV CAL I – MVN CAL IVL : Munieipium Calagurris Iulia 
MVN CLVN: Municipium Clunia 
MVNIC STOBEN : Munieipium Stobensium 
MVNIC ITAL PERAVG : Munieipium Italicense Permissu Augusti 
MVN TVR : Munieipium Turcassae 
MVN QVOD VIAE MVN SVNT: Munieipium quod Viae Munitae Sunt
N : Noster-Nostri (Augusti Nostri)
N N : Nostrorum (Augustorum Nostrorum)
NAT VRB : Natalis Urbis (Hadrianus)
NAT VRB CIRC CON: Natalis Urbis Circenses Consti-tuti
NC: Nobilis (Nobilissimus) Caesar sau Nostri Caesar eventual Nero Caesar
NOB - NOBIL ; NOBILISS : Nobilissimus
NOB C – NOB CAES : Nobilissimo Caesari 
NN CC: Nobilissimi Caesares
N C A P R : Nummus Cassus Auctoritate Populi Romani
N F: Nobilissima Foemina (Helena, Fausta)
N B P : Nepos 
N E P : Neptunus
NEP RED – NEPT REDVCI: Neptuno Reduci
NER: Nerva (Traianus)
NER NEP : Nerva Nepos
NIG: Niger (Pescennius)
NOBS CAESS : Nobilissimi Caesares
NOR: Noricum (Hadrianus)
N TR ALEXANDRIE COL BOSTR: Nerviae Traianae Alexandriae Coloniae Bostrae
NOBILIT AVG: Nobilitati Augusti
NOSTR: Nostrorum
NVBIS CONSUL: Nobilissimo Vir Bis Consul
O: Optimo
O M: Optimo Maximo
OB C S – OB CIV SER: Ob Cives Servatos
OP - OPT: Optimus (Traianus)
OPEL: Opelius (Macrinus) 
OPI DIVIN: Opi Divinae
OPT MER : Optimo Merito 
OPT PRIN – OPTIM PRINC : Optimo Principi
ORB TERR : Orbiss Terrarum 
ORIE AVG: Oriens Augusti
ORDIN: Ordinum
OT - OTAC- : Otacilla
P: Publius, Pius, Pater, Patriae, Pontifex, Populus, Princeps etc
PAC - PACI: Paciferus
P CONS AVG: Patri Conservatori Augusto (Gallienus)
PAR - PARTH : Parthicus (Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius, L. Verus, Septimus Severus, Caracalla, Carus; Parthica Legiunea)
PAR AR AD : Parthicus Arabicus Adiabenicus (Severus)
PAT SENATUS: Pater Senatus
PERM : Permissu 
PERM CAES AVG: Permissa Caesaris Augusti 
PERS : Persiacus (Philippus si Carus) 
PER - PERT : Pertinax (Septimius Severus) 
PER - PERP : Perpetuus
PESC : Pescennius
P F : Pius sau Pia Felix (pe monedele legionare Pia Fidelis); Pontifex
P AVG: Pius sau Perpetuus Augustus 
PI - PIAV: Piavonius (Victorinus) 
PIET: Pietas 
PLA - PLAC : Placidius (Valentinianus III) 
P M – PON MA – PONT MAX : Pontifex Maximus 
P M TR PPP: Pontifex Maximus Tribunicae Potesitatis Pater Patriae 
P MAX : Parthicus Maximus 
P M S COL VIM: Provinciae Moesiae Superioris Colonia Viminatium 
P : Potestas (tribunicae) 
P – PON – PONT : Pontifex 
POP : Popilius (Nepotianus) 
POPVL IVSSV: Populi Iussu 
POT: Potestate 
POR OST: Portus Ostiensis 
P P D D : Permissu Proconsulis Decurionum Decreto (coloniale)
P P: Pater Patriae 
P Q R : Populusque Romanus 
P R : Populus Romanus 
PR: Praetor 
PRAEF: Praefectus
PRAEF CLAS ET ORAE MARIT: Praefectus Classis et Orae Maritimae
PRPR – PROP – PROPR: Propraetor
PRIN IVV – PRINCIVVENT : Princeps Iuventutis
PRIN - PRINC : Princeps
PRIMIG : Primigenia (legiunea)
PROB: Probatus
PROCOS : Proconsul
PROF: Profectio
PROF AVG: Profectio Augusti
PRON: Pronepos
PROPVG – PROPUGNAT : Propugnator
PRQ : Proquestor
PRO - PROV - PROVID - PROVIDENT : Providentia 
PRO AVG – PROV AVG : Providentia Augusti
PROV DEOR : Providentia Deorum 
PT: Pater (Constantinus)
PUDIC: Pudicitia
PVB – PVBL : Publica
Q: Quintus sau Questor
Q P : Questor Provinciae
Q PR : Questor Praetoris
Q VRB : Questor Urbanus
QVOD V M S EX EA P Q I S A AI D E: Quod Viae Munitae sünt ex ea pecunia que Iussu Senatus ad Aerarium delata est
R CC : Remissa Ducentisima
RECEPT: Recepta
RECT ORB : Rector Orbis
RED : Redux
RED - RED V - RED VC : Reduci
R – RP – REI – REIP : Reipublicae
REILIG: Religio (Marcus Aurelius)
REN: Renovavit (Hadrianus)
REP : Reparatio
REQVIES OPT MER: Requies Optimorum Meritum (Claudius Gothicus)
RES – REST – RESTIT: Restituit, Restitutus
ROM ET AVG : Romae et Augusto
ROMA ETER : Romae Aeternae
ROM S P AVG : Romae Senatui Populo Augustus (Hadrianus)
RP C : Reipublicae Constituendae
R V: Roma Victrix
R V S : Romanus Vota Suscepta 
R XL: Remissa quadragesima
S : Sacris
SM : Sacra Moneta
SACERD : Sacerdos
SACERDCOOPT IN OMN CONL SVPRA NVM EX S C: Sacerdos Cooptatus in Omnia Conlegia Supra Numerum ex Senatus Consulto (Nero)
SACF – SACRFAC : Sacris Faciundis (Vitellius)
S M VRB – SAC MON VRB: Sacra Moneta Urbis
SAE – SAEC : Saeculi, Saeculares
SAEC FEL: Saeculi Felicitas 
SAEC AVR : Saeculum Aureum
SAECVLAR AVGG: Saeculares Augustorum
SAEC FRVG – SAECVL FRVGIF: Saeculo Frugifero
SAL: Salonia, Salonius, Salus, Salutis
SALL: Sallustia (Orbiana)
SAL GEN HVM: Salus Generis Humani
SAL BARB: Salustia Barbia (Orbiana)
SANCT: Sanctus
SARM: Sarmaticus (Marcus Aurelius si Commodus)
S C : Senatus Consulto
SEC – SECVRIT : Securitas
SEC ORB : Securitas Orbis
SECVRIT PVB : Securitas Publica 
SEC PER – SECVRIT PERPET: Securitas Perpetua
S - SEN: Senior (Maximianus Herculius si Diocletianus)
SEN AVG: Senior Augustus
SENAT: Senatus 
SEP – SEPT : Septimus
SER : Servius (Galba) 
SEV: Severus 
SEX: Sextus
SICIL: Sicilia, Siciliensis 
SIDER RECEPT: Sideribus Receptis i 
SIGN RECEP – SIGNIS RECEPT: Signis Receptis
SILAN III VIR : Silanus Triumvir 
S I M : Soli Invicto Mitrae
SOC : Socero
SOL AVG: Soli Augusti
SPQR : Senatus Populusque Romanus
SPQR A N F F O P: Senatus Populusque Romanus Anno Natali (Urbis Romae) Fieri Fecit Optimo Principi
SPQR IMP CAES QVOD VIAE M S EX EA P Q IS AD A D: Senatus Populusque Romanus Imperatori Caesari Quod Viae Munitae sunt ex ea pecunia quam is ad Aerarium Delutit
SPQR OB CIV SER: Senatus Populusque Romanus ob cives servatos
SPQR P P OB C S: Senatus Populusque Romanus Patri Patriae ob cives servatos
SPQR SVF P D: Senatus Populusque Romanus Suffimenta Populo data
STABIL: Stabilita (Tellus Stabilita)
SVL – SVLP: Sulpicius (Galba, Uranius)
SVSC: Suscepta
T: Titus, Tiberius, tertia, tribunicia
TEM – TEMP: Temporum
TEMP FEL: Temporum Felicitas
TEMPL DIVI AVG REST COS IIII: Templum Divi Augusti Restituti Consul quartum
TER - TERT: Tertius
TER - TERR: Terrarum
TETRI: Tetricus
T F: Titi Filius sau Titi Filia
T FI,: Titus Flavius
TI - TIB : Tiberius
TI F: Tiberii Filius 
TI N: Tiberii Nepos
T M AP C: Titus Manlius (et) Apius Claudius
TON (IOVI TON) : Tonaris (Iovi Tonanti) 
TRA-TRAI: Traianus
TRANQ: Tranquillitas
TREB : Trebonianus
TRIVMP AVG : Triumphator Augustus
TRP – TRPOT – TRIBP – TRIBPOT : Tribunicia Potestas 
TRV MON: Triumvir Monetalis 
V: Valens, Valerius, Valeria, Vibius 
V - VLP : Ulpia (legiunea), Ulpianus
VAL - VALER : Valerius, Valerianus, Valeria 
VLT: Ultor
VRB : Urbs 
V C R IM D R: Vir Consularis Rex Imperator Dux Romanorum (Vaballathus) 
VEN FEL: Veneri Feliei 
VENER VICT : Veneri Victrici 
VENT: Ventidius 
VER: Verus
VES - VESP: Vespasianus
VIB: Vibius (Trebonianus Gallus) 
VIC - VICT: Victoria, Victor, Victoriae 
VICT - VICTR : Victrici, Victrix 
VICT AETER- sau AETERN: Victoria Aeterna
VICT AVG : Victoria Augusti 
VICT ANTONINI AVG : Victoria Antonini Augusti (Elagabalus)
VICT BRIT : Victoria Brittaniae 
VICT DAC: Victoria Daciae 
VICT FEL: Victoria Felix (Victoriae Felici) 
VIC GER – VICT GER – VICT GERM : Victoria Germanica
VIC PAR – VIC PART: Victoria Parthica 
VICT PART MAX: Victoria Parthica Maxima 
VIC ROM: Victoria Romana (Romanorum) 
VIC GAL – VIC GALL: Victoria Gallieni 
VICT DD NN: Victoria Dominorum Nostrorum 
VICT DD NN AVG ET CAES : Victoriae Dominorum Nostrorum Augusti et Caesari
VII VIR EPV: Septemvir Epulorum 
VI VIR AVG : Sevir Augustalis 
VIRT : Virtus
VN MR – VEN MEM: Venerandae Memoriae (Constantinus I)
V - VOT : Vota, Votis, Votum
VOT OPT: Vota Optata
VOT XMVLTXXFXX: Votis Decennalibus (salutis), Multis Vicennalibus (susceiptis) sau Votis Decennalibus Multiplicatis Vicennalibus
VOT XXSICXXX: Votis Vicennalibus (feliciter solutis) sic Tricennalia Solventur
VOTA P SVS PRO SAL ET RED I O M SACR : Vota Populo Suscepta pro Saluto et Reditu Iovi Optimo Maximo Sacra
VP - VOTP – VOTA PVB : Vota Publica
VOT DEC : Vota Decennalia
VOT SOL: Vota Soluta
VOT SOL DEC: Vota Soluta Decennalia
VV – VOTV : Vota quinquennalia
VOT X : Vota Decennalia
VOT XX: Vota Vicennalia
VOT XXX: Vota Tricennalia
VOT X ET XX : Votis Decennalibus (solutis) et Vicennalibus (susceptis)
VOTIS MVLTIS : Votis Multis (susceptis solutisque)
V V: Valeria Victrix (legiunea)
X: Decimum, Decennalia es a Denar jele (denarius)
XF: Denarium. Facieudum
XL R : Quadragesima Remissa 
XV S F: Quindecemvir Sacris Facundis
XV VIR SACR FAC : Ouindecemvir Sacris Facundis (Vitellius)
XX V : Vicennalia Vota 
XXXX : Quadragesima (Galba)


Daca aveti orice nelamuriri, intrebari sau sugestii va rugam sa ne scrieti la adresa de la Contact. In cazul in care doriti o piesa mai speciala trimiteti-ne un email cu datele ei si noi vom incerca sa o procuram pentru dumneavoastra. 

HOME  |  LINKURI | CONTACT


Pentru comenzi: EMAIL

©2003 Roman Coins - Specifications subject to change without prior notice

If you have  any comments or suggestions feel  welcome to write to the following email: romancoins@romancoins.ro